stamp-collecting/fibiger

FlyttedagVil De blive vred, dersom jeg beder Dem I løbet af dagen at gaa op til Høst, for om muligt at faa Penge, og selv bringe mig dem i Eftermiddag? Efter 6 er jeg sikkert hjemme, skjøndt jeg ellers gaaer – som man Gud ske Lov kun gaaer en Flyttedag. Dersom De ikke selv faaer Pengene af H. faaer jeg dem aldrig, og dersom De ikke selv bringer dem, faaer jeg dem ikke idag; jeg er vis paa at intet Bud finder mig. Det er No 206 allerøverst.

 

Hvergang jeg vaagnede inat saae jeg min Vertindes Ansigt, der aldrig er behageligt, selv naar hun er mest indsmigrende, og som vist vil være over al Maade hæsligt, naar jeg beder hende vente paa Husleie til imorgen. Høst veed ikke min Adresse – jeg har ikke to sk til et Fodpostmærke, saa jeg er undskyldt for at skrive til ham. Det er da een god Følge af Fattigdommen. De tre halvskillinger jeg har tilbage skal redde mig fra Hungersnød i dag! De seer at den yderste Nød tvinger mig til at plage Dem. Hvis de er paa Reise er det ude med mig!

 

Mathilde Fibiger